Motio - Forstudium i dans og musikkteater
Innholdsproduksjon for sosiale medier
Foto / regi / klipp
Tobias Hole Aasgaarden
Nettside
motio.no
Vi har gleden av å jobbe jevnlig sammen med Motio og skape innhold til deres sosiale kanaler og hjemmeside. Motio tilbyr et praktisk skoleår som gir deg muligheten til å teste egne grenser og gi deg det fokuset og den konsentrasjonen du trenger som danser og musikalartist.

I den anledningen ønsker Motio å visualisere hvordan en hverdag kan se ut hos dem, samt kommunisere hvem lærerne er og hva de legger vekt på – slik at fremtidige elever får se essensen av skolen.