Miljøuka
Miljøuka
Foto / regi / klipp
Tobias Hole Aasgaarden
Nettside
https://www.miljoukakristiansand.no
Miljøuka Kristiansand er en møteplass med alt fra arrangementer, aktiviteter, samlinger, kunstutstillinger og aksjoner. En plass hvor man kan dele kunnskap og fortelle om hva du gjør for å bidra til et mer klima - og miljøvennlig Kristiansand.

Vi fikk i oppdrag å vise hvordan kunst er med på å inspirere til å tenke mer miljøvennlig.